- екип
Високите стандарти на работа “Плана инженеринг” постига чрез модерен мениджмънт, отлично квалифициран инженерно-технически персонал, както и постоянен изпълнителен състав, преминал първоначална специализация и обучение в чужбина.