- FN Neuhofer Holz
Nеuhofer е водещ производител на профили и аксесоари за подови настилки. Със своята триста и петдесет годишна традиция компанията има заслужен имидж, отговарящ на динамичните изискванията на пазара, предлага оригинален дизайн и разнообразие.
Продуктите на Nеuhofer, изработени от дърво, метал и пластмаса, се отличават с интелигентност и иновативност. Те намират приложение в бита и промишлеността и отговарят на най-високите стандарти за качество.